Blog Image

Sonfjellsbloggen

Om bloggen

Den här bloggen handlar om upplevelser och annat som tilldrar sig i eller på något sätt berör Sonfjällsområdet.

Välkommen också till min andra fotoblogg - Fjellisabloggen.

Sonfjället i hjärta, forskning och saga

Aktuellt Posted on 2013-04-04 12:37

För några veckor sedan disputerade jag vid Mittuniversitetet på avhandlingen ”Treeline dynamics in short and long term perspectives: observational and historical evidence from the southern Swedish Scandes” som handlar om trädgränsernas förändring för våra vanligaste trädarter – björk, gran och tall – i kort och långt perspektiv. Härjedalen ingår som en del i det undersökta området, som sträcker sig från Jämtland i norr till Dalarna i söder. Förutom undersökningar av nutida trädgränsförändringar (bl.a. på Sonfjället och Varggransfjället) har vi rekonstruerat de historiska trädgränserna genom daterade fynd av nyligen blottlagda trädrester nedanför smältande glaciärer, däribland Helagsglaciären. I avhandlingen ingår också en undersökning av fjällens mångtusenåriga grankloner – däribland de allra äldsta granarna Old Tjikko på Fulufjället i Dalarna och Old Rasmus på Sonfjället.

Avhandlingen (med sammanfattning på svenska) finns på biblioteken i Hede, Vemdalen och Sveg – den kan också laddas ner/läsas på http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:604766.

Ända tills helt nyligen var granen betraktad som en sentida (för cirka 2000 år sedan) invandrare till fjällen. I och med fynd subfossila granrester (den äldsta drygt 13 000 år) som påträffats bland annat på Åreskutan, 1360 m ö.h., har historien om granens invandring till fjällkedjan efter den senaste inlandsisens avsmältning fått skrivas om. Old Rasmus och de andra gamla granklonerna utgör en viktig del i kartläggningen av granens invandringshistoria.

De gamla granarna har som bekant väckt stor uppmärksamhet och kunskapen om dem är värd att spridas – såväl till vuxna som till barn. Ett sätt att göra detta på är att skriva böcker.

Först ut blir den populärvetenskapliga boken ”Fjällens urgamla granar – en faktabok” som vi, jag och Leif Kullman (www.kullmantreeline.com) gjort tillsammans. Den 5 april är det officiellt boksläpp med föredrag ”Fjällens urgamla granar – en faktabok” på Hanriis Café i Handöl. Se föregående blogginlägg. Varmt välkomna!

Senare i år, 22 juni, utkommer den nästan sanna sagan ”Old Rasmus & Old Tjikko – sagan om två urgamla fjällgranar” där jag har skrivit texten och och konstnären Magdalena Brunzell, Tänndalen (http://www.millustration.se) gjort illustrationerna. Boksläpp blir 22 juni på Fulufjället – ”hos” granen Old Tjikko. Både denna och faktaboken ovan ges ut av Jengel Förlag.

Böckerna kan beställas antingen från Jengel Förlag eller från författarna genom att skicka e-post till; info@oldtjikko.se

Direkt från forskningsresultat till saga alltså!Boksläpp ”Fjällens urgamla granar – en faktabok

Aktuellt Posted on 2013-04-04 12:20

Boksläpp med föredrag på Hanriis Café i Handöl

Fredag 5 april kl. 15-17
Boksläpp från Jengel Förlag av “Fjällens urgamla granar – en faktabok”. Författarna Lisa Öberg och Leif Kullman finns på plats och signerar sina böcker. Lisa Öberg berättar mer om de fascinerande fjällgranarna i föredraget ”Fjällens urgamla granar” som börjar kl. 15.30. Fritt inträde – Jengel bjuder på fika.
Hanriis Café • Telefon: 0647-723 60 • www.hanriiscafe.se